Dịch vụ cho thuê tàu rời – cho thuê tàu chờ hàng

Hà Thiên Galaxy đáp ứng  vận tải hàng hóa  xuất nhập khẩu thông qua đường biển bằng tàu rời với tải trọng từ 2,000 Dwt đến 30,000 Dwt:...
Read More